ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ 

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਮੇਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ-

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ   ਮੇਖ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

ਮੇਖ ਇਹ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੲਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਮੇਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ […]

ਮੇਖ ਇਹ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੲਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

    ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਮੇਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਣ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਮੇਖ ਇਸ ਹਫਤੇ  ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

ਮੇਖ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਟਾਸ ਘਟੇਗੀ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਨਣ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਕਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਦਰਾ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

  ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ ਮੇਖ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਟਾਸ ਘਟੇਗੀ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਨਣ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਕਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ […]

ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਵਿੱਖ

ਮੇਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ […]